História JUNIÁLESOV

História Juniálesu na Tepličke siaha do roku 2004, kedy sa konal prvý Tepličský Juniáles v areáli Kultúrneho domu. Neskôr bol v areáli vybudovaný malý amfiteáter a v ňom sa konali ďalšie ročníky Juniálesu.

Na Tepličskom Juniálese vystupovali mnohé hudobné skupiny, folklórne súbory, speváci a speváčky. Tepličský Juniáles sa postupne zmenil na tradičnú letnú akciu konanú v druhej polovici mesiaca jún.

Rok 2019 je prelomovým rokom, kedy sa mení názov podujatia z pôvodného Tepličský Juniáles a JUNIÁLES fest, mení sa miesto podujatia na areál futbalového ihriska na Tepličke a tým sa posúva na úroveň festivalov na Spiši.