Miesto JUNIÁLES festu

Miesto konania JUNIÁLES festu bude areál Kultúrneho domu v amfiteátri pri Obecnom úrade obce Teplička.

V roku 2022 sme sa vrátili na miesto do centra obce, kde prebiehali predchádzajúce Juniálesy do roku 2019. Okolie Kultúrneho domu prešlo rozsiahlou rekonštrukciou a na konanie Juniálesu je pripravené spolu s amfiteátrom a zázemím Kultúrneho domu.