Miesto JUNIÁLES festu

Miesto konania JUNIÁLES festu bude areál futbalového ihriska na Tepličke.

Obec Teplička je od Spišskej Novej Vsi vzdialené len 5 km, areál futbalového ihriska je na konci obce, na kopci nad obcou a nad celým Spišom. Je z neho ideálny výhľad na rozsiahle územie Spiša, vrátane Spišskej Novej Vsi, Levoče či Spišského hradu.

V areáli futbalového ihriska je rekonštruovaná budova s tribúnou, rozsiahle parkovacie plochy a hlavne ihrisko pripravené na festivalovú atmosféru JUNIÁLES festu.